Korea Południowa


Strona główna -> Korea Południowa
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   

Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Korea Południowa należy do państw o niezwykle ciekawym położeniu geograficznym, na niewielkim półwyspie, ze wszystkich stron otoczonym wodą. Państwo powstało na obszarze powojennych wpływów Stanów Zjednoczonych i należy dziś do zdecydowanie lepiej rozwiniętych od swojego północnego sąsiada. Dochód PKB w Korei Południowej jest 20-krotnie wyższy niż w Północnej, co decyduje też o poziomie życia mieszkańców


Południowa Korea jest niezwykle pięknym przyrodniczo krajem z 8 parkami narodowymi.

Geografia

Całkowita powierzchnia Korei południowej to 99 tysięcy km2. Cały obszar państwa leży na Półwyspie Koreańskim oraz obejmuje dziesiątki niewielkich wysepek rozsianych wzdłuż wybrzeża. Jedynym sąsiadem lądowym jest Korea Północna, z którą kraj dzieli granicę o długości 238 km. Pozostałe granice wodne to Morze Japońskie, Cieśnina Koreańska i Morze Żółte. Większość terytorium kraju pokrywają lasy, które stanowią aż 60% powierzchni. Z tego około 20% to parki narodowe. Poza tym Korea Płd. cechuje się gęstą siecią kanałów rzecznych, co decyduje o obecnych tu sposobach komunikacji. Poza tym na terenie kraju dominują obszary wyżynne i górskie. Stolicą państwa jest Seul. Inne większe miasta, to Pusan, Tegu, Inczhon, Kwangdzu, Tedzon.

Historia

Republika koreańska powstała ze strefy podlegającej okupacji amerykańskiej po 1945 roku. Jest to obszar leżący na południe od 38 równoleżnika. Pod amerykańskimi wpływami i ścisłą kontrolą państwo pozostawało do 1948 roku, kiedy to oficjalnie ogłoszono niepodległość. Pierwszym prezydentem został wybrany zgodnie z zasadami nowej konstytucji Li Syngman. W tym czasie sąsiednia Korea Północna wprowadzała w swoim kraju komunistyczny reżim, wiec kraj stał się miejscem, do którego napływali uchodźcy uciekający bądź przed nowymi realiami politycznymi, bądź przed możliwością prześladowań. W 1950 roku wybuchła wojna koreańska, która trwała trzy lata. Po jej zakończeniu zaczął się okres budzenia wątpliwości w stosunku do ówczesnych rządów, który zakończył się studenckimi protestami. W efekcie w 1961 roku po zamachu stanu zmieniono konstytucję i system rządów, a nowy prezydent Pak Dzonghyi rozpoczął szereg działań prowadzących do rozwoju gospodarki. Dzięki nowemu systemowi Korea Południowa zaistniała na świecie jako znaczący eksporter między innymi statków, samochodów, wyrobów elektronicznych, tekstyliów, obuwia, ryb, stali. Lata 70-te i początek 80-tych to polityczne niepokoje, opozycja antyprezydencka. Drugi kryzys nastąpił w 1991 roku, kiedy to po raz kolejny doszło do wystąpień studenckich. Ostatnie lata to ciągła walka partii politycznych o prymat oraz porozumienie na szczycie z Koreą Północną.

Ludzie

Korea Południowa jest krajem wysoko zaludnionym. Pomimo, że posiada o 20 tys. Km2 powierzchni mniej niż jej północna sąsiadka, mieszka tu dwukrotnie więcej obywateli. W 2003 roku zanotowano ich 48,3 miliona. Wskaźnik przyrostu naturalnego wciąż jest dodatni, ale systematycznie spada, z kolei większość ludności przenosi się do miast wpływając na ich rozrost. W kraju mówi się głównie po koreańsku, który jest zarazem językiem urzędowym. 1/5 mieszkańców Korei Południowej wyznaje buddyzm. Poza tym jest tu też spora grupa protestantów, katolików, konfucjanistów i taoistów. Średni wiek życia mieszkańców jest bardzo długi i wynosi 79 lat u kobiet i o 8 lat mniej u mężczyzn.

Atrakcje turystyczne

Korea Południowa to przede wszystkim o wiele piękniejsza i ciekawsza przyroda. Wynika to przede wszystkim z ciepłego klimatu w powiązaniu z dobrze rozwiniętą linią brzegową, obfitującą w zatoki, oraz przybrzeżne wyspy, atrakcyjne piaszczyste plaże, stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. Z kolei dla lubiących zwiedzać atrakcyjne jest wnętrze kraju, przygotowane do  uprawiania turystyki poznawczej (8 parków narodowych), alpinizmu, speleologii, narciarstwa. W Korei Południowej znajduje się większość zabytków z okresu starych dynastii Pegdzu i Silla oraz ponad 3,5 tys. obiektów związanych z religią i kulturą buddyjską. Dodatkowymi czynnikami podnoszącymi atrakcyjność kraju w skali międzynarodowej są: dzielnice rozrywkowe w Seulu, Inczhon, Pusan i Dzedzu, centra bankowo-handlowe w Seulu i Pusan przyciągające turystów z całego świata oraz niskie ceny wielu wyrobów przemysłowych, umożliwiające turystom z krajów wysoko rozwiniętych dokonywanie tanich zakupów.

Regiony turystyczne

Najważniejsze regiony turystyczne Korei Południowej to: północna i południowo-wschodnia część kraju oraz wyspa Dzedzu-do. W regionie północnym głównymi centrami turystyki zagranicznej są: Seul, a w nim liczne zabytki z XIV i XV w.: pałace królewskie, ogrody, bramy miejskie, wielkie centrum kulturalne, tzw. Dom Koreański, dzielnica bankowa, kilka kompleksów wypoczynkowych i rozrywkowych, Inczhon, Phanmundzom, Sokcho i Kangnung, Pujo na południe od Seulu, w którym można zobaczyć pozostałości dawnej stolicy państwa Pegdze. W regionie południowo-wschodnim najczęściej odwiedzane są: Kyogju i okoliczne zabytki z okresu królestwa Silla: świątynia Pultuk, groty Sokguram, grobowce królewskie z I w. p.n.e. i późniejszych stuleci, Pusan ze świątyniami buddyjskimi, uzdrowiska nadmorskie Haendae i Songdo z licznymi obiektami rozrywkowymi, centrum bankowe, cmentarz żołnierzy ONZ poległych w wojnie koreańskiej, Yosu oraz klasztor Haein koło Tegu, gdzie przechowywanych jest 80 tys. drewnianych tabliczek pierwszej świętej księgi buddyjskiej z dynastii Korjo z XIII w. Wyspa Dzedzu-do ma atrakcyjne tereny wypoczynkowe nad morzem oraz wycieczkowe w centrum. Atrakcją są również połowy pereł przez kobiety.

Informacje ogólne:

Powierzchnia: 99 720 km²
Liczba ludności: 50 062 000
Gęstość zaludnienia: 500 osób/km²
Język urzędowy: koreański
Ustrój polityczny: republika prezydencka
Stolica: Seul
Jednostka monetarna: 1 won południowokoreański = 100 dzonów
Religia dominująca: chrześcijaństwo 29,2%, buddyzm 22,8%, ateizm 22%,Korea Południowa - miastaKorea Południowa - co warto wiedzieć
Korea Południowa - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies